ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Excellent Personnel Selection Maejo University : EPS
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น
» หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
» แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี
» คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ
» หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
» ค้นหาบุคลากร
» รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านมา
» แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ online
» รายงานบุคลากรดีเด่น
» เว็บไซต์บุคลากรดีเด่นที่เกี่ยวข้อง
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

                               :: รายละเอียดบุคลากร ดีเด่น ที่ผ่านมา::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบุคลากร ดีเด่น
นาย ศรชัย ยาวิชัย
ตำแหน่งบริหาร ปัจจุบัน
สังกัด ในขณะนั้น งานประปาและสุขาภิบาล
รางวัล ครุฑทองคำ
ปี พ.ศ. 2563
แหล่งอ้างอิง
  


:: ภาพแสดง รางวัลที่ได้รับ นาย ศรชัย ยาวิชัย ::


personnel.mju.ac.th


กลับสู่เมนูค้นหา 
       
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131- 8 โทรสาร 053-873130